Historiograma

Historia

EQUIPO ANTERIOR: 2021-2022

Delegado:

Sergio Degeanu Carrasco

delegado@daetsam.es

Subdelegada Primera:

Aitana Romero del Álamo

subdelegado@daetsam.es

Secretario:

Juan Pablo Gómez Loaiza

secretario@daetsam.es

Tesorero:

Minsung Park

tesorero@daetsam.es

Subdelegada de Docencia:

Elsa Andrés Klemetz

Subdelegada de Cultura:

Paloma Calero Peña

Subdelegado de Formación:

Pablo Martín de las Casas

Subdelegada de Difusión:

Sonia Escobero Hernández

Subdelegada de Diseño:


Claudia Torres Doñoro

Subdelegada de Externas:

Joselyn Bonilla Freire

Subdelegado de Local:


Alejandro Coronel Domínguez

Subdelegado de MovEst:


Ariel Gallego Soler-Espiauba

Subdelegada de 255:

Manuel Martín Collado